Medlemsmøde i bordtennisafdelingen tirsdag 5. April 2011 kl. 1700.

 

Til medlemsmødet var mødt 8 medlemmer frem, heraf den samlede bestyrelse.

Formanden for PI - København Henrik Wiberg overværede medlemsmødet.

 

Ad pkt. 1 :

Formanden valgtes til dirigent.

 

Ad pkt. 2 :

Stemmeudvalg vælges, hvis nødvendigt.

 

Ad pkt. 3 :

Formandens beretning blev fremlagt, jf. den grønne årsberetning.

Formanden kunne dog knytte diverse kommentarer til sin beretning, bl.a. en stor tak til Allan Ulrich for hans store engagement og vilje til at få os til at komme til træning. En ildsjæl ud over det sædvanlige.

Herefter nævnte formanden KM 2010, hvor Jan Wiencken blev mester. Formanden nævnte DPM 2010, der ikke vil blive husket for den store tilmelding.

Hjemmesiden igen igen. Der vil igen blive rettet henvendelse til webmasteren.

Formanden kom herefter ind på, om man muligvis skulle ændre konditionerne for DPM. Formanden tænkte her på f.eks. to mands hold og hvordan det evt. skulle sættes op.

Overladt til DPIF.s bordtennisudvalg.

Under formandens beretning:

Spilleudvalgsberetningen.

Spilleudvalgsformanden og fungerende næstformand, fremlagde spilleudvalgsberetningen.

Han oplyste, at træningspassene havde været et godt initiativ og der havde været udvist stor træningsflid.

Herefter en gennemgang af holdene:

1. Holdet i serie 2 . Tommy var tidligt blevet skadet, hvorfor holdet havde brugt mange reserver.

Holdet endte sidst i rækken, men rykker ikke ned, da et hold i rækken er trukket.

2. holdet i serie 3. Holdet endte midt i rækken.

3. holdet i serie 3. Rodet kreds med meget blandede hold. Oprykning til serie 2.

4. holdet i serie 3.  Holdet endte på en 4. plads ud af 9. Arne Ravn trådte tidligt ind som en yderst kompetent reserve, der har vundet alle sine kampe.

5. holdet i serie 4. Holdet endte på en 10. plads.

Konklusion: 1. holdet bør rykkes ned, da vi ikke har spillere til 2 serie 2 hold. Formanden kontakter ØBTU.

Med hensyn til træning i øvrigt oplyste Henrik Wiberg, at han igen ville minde om, at DGI stiller træner til rådighed. Der skal søges om det.

FORMANDENS BERETNING SAMT SPILLEUDVALGSBERETNINGEN GODKENDT VED AKKLAMATION.

 

Ad pkt. 4 :

Kassererens beretning og afdelingens regnskab blev herefter fremlagt. Herunder budget for 2011.

KASSERERENS BERETNING OG REGNSKABET GODKENDT VED AKKLAMATION.

 

Ad pkt. 5 :

Fastsættelse af særkontingent, hvor der blev foreslået en ændring, således at særkontingent fremover vil være 30 kr. om måneden for licensspillere og kr. 20,- om måneden for øvrige medlemmer.

 

Ad pkt. 6 :

Der var fra bestyrelsen fremsat forslag om ændring af afdelingens regulativ, idet det ikke var rettet igennem mange år og behøvede opdatering på nogle punkter.

Forslagsændringen blev vedtaget af medlemmerne. Forslaget skal endeligt godkendes af PI.s forretningsudvalg.

 

Ad pkt. 7 :

Valg til bestyrelsen, hvor næstformand Lars Nellemann, sekretær Kenneth Juhl Hansen og kasserer Hans Jensen alle er på valg.

Alle villige til genvalg.

Spilleudvalgs formand Mogens Bentzen også på valg.

Villig til genvalg.

Spilleudvalgsmedlemmerne Jens Ole Poulsen og Erik Cartey Hansen på valg.

Villige til genvalg.

ALLE GENVALGT VED AKKLAMATION .

Kasserer Hans Jensen gjorde forsamlingen opmærksom på, at han med sikkerhed trækker sig som kasserer i 2013.

 

Ad pkt. 8 :

Herunder kom PI.s formand Henrik Wiberg ind på Centralkontoret fremtid, idet Jørn Damm og Anders Norup begge går på pension inden længe.

Lige nu ligger striden om Centralkontorets fremtid mellem Københavns Politi og Rigspolitiet.

Det sædvanlige spørgsmål er, hvem der skal betale.

Øvrig orientering fra PI Københavns formand om mulige emner til stillingerne på Centralkontoret og hvad der ellers rører sig i Københavns PI.

Formanden tog herefter ordet og kom ind på, hvorvidt afdelingen igen skulle afholde en afdelingsfest, hvilket der umiddelbart var tilslutning til.

Der undersøges nærmere.

Formanden takkede herefter for god ro og orden ved medlemsmødet, der herefter blev afsluttet.

 

På bestyrelsens vegne

Kenneth Juhl Hansen

Sekretær.